การใช้อารมณ์ไม่มีผลดีสำหรับวงการ บาคาร่าออนไลน์

การใช้อารมณ์ไม่มีผลดีสำหรับวงการ บาคาร่าออนไลน์

การใช้อารมณ์ไม่มีผลดีสำหรับวงการ บาคาร่าออนไลน์

            บาคาร่าออนไลน์ การเล่นโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง อารมณ์ คำนี้เป็นคำที่มีทั้งคุณและโทษ มนุษย์กับอารมณ์เป็นของคู่กัน ตัดกันไม่ขาด แม้จะเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้เก่งขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อยู่หมัดตลอดไป อารมณ์ถูกเขียนถึงในหลายแง่มุม แต่ส่วนใหญ่จะออกไปในด้านลบมากกว่า เช่น เจ้าอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ อารมณ์บ่จอย อารมณ์ร้อน เป็นต้น ในบทความนี้ จะเขียนถึงอารมณ์ในแง่มุมที่เป็นอุปสรรคต่อการเล่น บาคาร่าออนไลน์ หัวเราะเหมือนสายลม ร้องไห้เหมือนฝนตก เป็นประโยคที่ถูกกล่าวถึงการที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจและการเงินเป็นอย่างมาก ความหมายของประโยคนี้ก็คือ เสียงหัวเราะก็เหมือนกับลมพัด เดี๋ยวเดียวก็หายไปแล้ว การร้องไห้ก็คล้ายกับฝนตก พอฝนหยุดท้องฟ้าก็สดใสเหมือนเดิม

ในการตัดสินใจลงทุน บาคาร่าออนไลน์ เราสามารถอาศัยหลักคิดวิเคราะห์พื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผล มาใช้ตัดสินใจลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทน และป้องกันตัวเองได้ แต่พอไปเจอสนามจริง นักลงทุนที่ขาดประสบการณ์ก็มักจะเกิดปัญหา ไอ้เจ้าความรู้ หรือสิ่งที่เคยรู้ กลับหายวับไปกลับตา เหลือไว้เพียงแค่ ความโลภ ความกลัว แล้วก็ความอยากได้

“ความโลภ” อยากได้ผลตอบแทนดีๆ ง่ายๆ
“ความกลัว” กลัวตกขบวน กลัวไม่ได้เหมือนคนอื่น
“ความอยากได้” ติดใจ ถูกใจในข้อเสนอการลงทุน
และนั่นคือที่มาของ “ความฉิบหาย

การควบคุมอารมณ์ ควบคุมตัวเองถือเป็นเงื่อนไขที่ทำยาก แต่สำคัญต่อการเล่น บาคาร่าออนไลน์ เราจึงควรควบคุมตัวเองด้วยการใช้หลักคิด เหตุและผลเหนืออารมณ์ วางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ หรือเรียนรู้ในการลดความร้อนแรงของการใช้อารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน เช่น นักลงทุนอาจลองปิดจอและเดินออกจากโต๊ะ ไปเดินผ่อนคลายเพื่อลดแรงกดดัน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ขอขอบคุณวิกิพิเดีย : บาคาร่าออนไลน์

Previous PostNextNext Post